ARTA ACTORULUI  - Studiile masterale in domeniul artei actorului presupun  doi ani de proiecte teatrale complexe, de genuri diferite (teatru dramatic, teatru-dans, musical, spectacole lectura, teatru-documentar), intalniri cu regizori  consacrati, colaborari cu teatre prestigioase,  stagiune de spectacole pe scena Teatrului Studio al UAT, participari la festivaluri  nationale si internationale, la conferinte si simpozioane in domeniul teoriei ;i esteticii teatrale, proiecte de cercetare si creatie individuale si colective.

CRITERII DE ADMITERE:  

PROBA 1:

 - testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;

PROBA a 2-a:

 – practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală;

 Media de absolvire a studiilor de licenţă: – pondere 30% din nota finală.