Metodologia de admitere

PROBA 1  (30% din nota finală)

Testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu

PROBA a 2-a (practică, 70% din nota finală):

Susţinerea unui proiect artistic personal în domeniul artelor spectacolului (teatru, teatru muzical, teatru radiofonic, teatru-TV, teatru de animaţie) constând în argumentarea teoretică şi prin orice alt element cu relevanţa artistică (schiţe, imagini, decupaj, înregistrare video). Argumentul teoretic face parte din dosarul de înscriere și se va trimite la adresa uat_decanat@yahoo.com