Organizarea unui eveniment cultural, managementul și marketingul cultural, modul în care  comunică instituțiile și relațiile cu publicule, traducerea unui eveniment în termeni publici, adaptarea unui evenimente pentru un anumit mediu social și cultural- toate acestea pot părea doar sintagme pretențioase, dar atunci când sunt combinate cu studiul celor mai recente evenimente culturale la nivel mondial pot fi descoperite noi modalități de realizare prin proprii pași ai unui eveniment în propriul areal cultural.

CRITERII DE ADMITERE

Probă unică:

Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic.

Mențiune: Candidatul va trimite prezentarea proiectului de cercetare la adresa uat_decanat@yahoo.comîn termenul de înscriere stabilit. În mesaj se va menționa numele candidatului și specializarea.

Mențiune: Candidatul va trimite prezentarea proiectului de cercetare la adresa uat_decanat@yahoo.com în termenul de înscriere stabilit. În mesaj se va menționa numele candidatului și specializarea.