Materatul de Scriere Dramatică este un curs de scriere creativă de doi ani condus de profesorul Alina Nelega, unul dintre cei mai buni dramaturgi ai României.

Studenți scriu, produc și regizează propriile piese, în colaborare cu studenţii specializărilor actorie, regie etc, sau cu actori profesioniști ai Teatrului Ariel și Teatrul Național Târgu-Mureș.

Principalele contribuții la acest curs sunt cele ale dramaturgilor din SUA, prin intermediul Lark Play Development Centre din New York, precum și cele ale proiectului european FABULAMUNDI, constând în rezidențe internaționale și cursuri de măiestrie ale unor autori importanți din Franța, Spania, Italia și Germania. 90% dintre cei mai buni noi dramaturgi români au absolvit acest masterat, iar alții au beneficiat de activitățile internaționale desfăşurate în cadrul lui.

 

CRITERII DE ADMITERE

Specializarea: SCRIERE DRAMATICĂ 
PROBA 1  -   scris 
- Dezvoltarea ca text dramatic a unei suite de situaţii teatrale pornind de la un fapt divers indicat de comisie. 
PROBA a 2-a - oral 
- Colocviu de susţinere a proiectului pe baza argumentului şi textului dramatic depuse la înscriere. 
Ambele probe au o pondere egală în nota finală. Nu se ia în considerare media de la licență. 

Mențiune: La înscriere candidatul va depune un proiect artistic personal în domeniul scrisului dramatic, constând într-un argument teoretic şi exemple de texte dramatice (5-10 pag.) scrise de candidat. Argumentul teoretic va avea 3-5 pagini. Candidatul va trimite proiectul artistic la adresa uat_decanat@yahoo.com. În mesaj se va menționa numele candidatului și specializarea.