Educație muzicală contemporană

CRITERII DE ADMITERE:

Specializarea: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ

PROBA 1   - oral – probă eliminatorie (se apreciază cu admis/respins)
INTERVIU - Susținerea intenției de disertație.

PROBA a 2-a – scris, oral şi practic
a. EXAMEN ORAL. Verificarea cunoştinţelor din domeniul istoriei muzicii şi esteticii muzicale conform bibliografiei (pondere 40% din nota finală)
b. SOLFEGIU. Intonarea unui solfegiu tonal din repertoriul de examen, analiza sa ritmică şi melodică (pondere 40% din nota finală)
Media la examenul de licenţă va avea o pondere 20% din nota finală. 

Bibliografie:
Istoria muzicii:
Buga, Ana, Sârbu, Cristina Maria, 4 secole de teatru muzical, Editura Du Style, Bucureşti, 1999.
Iliuț Vasile, De la Wagner la contemporani, vol. I-IV, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Bucureşti, 1995, 1996, 1997, 1998.
Hoffman, Alfred, Drumul operei, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R. P. R., Bucureşti, 1964.
Estetică muzicală:
Angi, Stefan, Prelegeri de estetică muzicală, Editura Universităţii din Oradea, 2004.
Tatarkiewicz, W., Istoria esteticii, vol.1-4, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978.
Gilbert, K.E.,- Kuhn, H., Istoria esteticii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972.
Adorno, Theodor Wiesengrund, Teoria estetică, Editura Paralela45, Bucureşti, 2006.