Educație muzicală contemporană

 

 


Metodologia de admitere

Specializarea: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ

PROBA 1   - oral şi practic – probă eliminatorie (se apreciază cu admis/respins)

SOLFEGIU. Intonarea unui solfegiu tonal din repertoriul de examen, analiza sa ritmică şi melodică.

PROBA a 2-a – scris, oral şi practic

PREZENTARE - Susținerea intenției de disertație. (pondere 80% din nota finală).

Media la examenul de licenţă va avea o pondere 20% din nota finală.

 

 

Mențiune: Candidatul va trimite prezentarea proiectului de cercetare la adresa uat_decanat@yahoo.com în termenul de înscriere stabilit.

În mesaj se va menționa numele candidatului și specializarea.