Spectacole publice de gen în stagiune teatrală permanentă (animaţie pentru copii şi adulţi) cu mijloace de animaţie combinate, musical, spectacole stradale, proiecte de cercetare şi creaţie individuale, proiecte regizorale, scenografice şi de scriere dramatică în domeniul teatrului de animaţie, participarea la festivaluri naţionale şi internaţionale (Franţa, Polonia, Ungaria, Rusia), mobilităţi internaţionale, colaborarea cu teatre de animaţie din România – toate acestea reprezintă  oferta educaţională a Masteratului de Arta Actorului de Teatru de Animaţie.

 

CRITERII DE ADMITERE:

Specializarea: ARTA ACTORULUI  DE TEATRU DE ANIMAȚIE

PROBA 1:

- Testarea cunoştinţelor de cultură teatrală; interviu (pondere: 20% din nota finală).

PROBA a 2-a:

- Prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), cu o durată de 15-25 minute (pondere: 30 % din nota finală);

- Prezentarea unei compoziţii scenice cu un tip de obiect animat (bibabo, wayang, muppets, mască-costum etc), cu o durată de 10-20 minute (pondere: 50% din nota finală).