Programul de studii universitare de masterat Arta aplicată a animaţiei este  una dintre ofertele noi de studii la nivelul ciclului de masterat. Acest program se adresează în primul rând cadrelor didactice (licenţiate în specializări pedagogice) prin folosirea elementelor de bază ale artei animaţiei, utilizând imaginea şi caracterul dramatic al păpuşii, nu în sensul interpretării în cadrul reprezentării scenice, ci în vederea utilizării ei în procesul educaţional, al dezvoltării personalităţii, a modelării sistemelor de motivaţie, a accentuării caracterului ludic al învățării - păpuşa devenind unealta pedagogului și partenerul elevului în procesul educativ– formativ. Se poate folosi deasemenea în art-terapie, în industria reclamelor și a filmului.


Metodologia de admitere

I. Interviu – se notează cu admis/respins

II. PROBĂ PRACTICĂ:

Prezentarea unui program individual cu durata de 10-15 minute (monolog, frament dintr-o  piesă de teatru de animație) folosind păpuși, marionete sau alte obiecte de recuzită.