Arta actorului de teatru muzical

CRITERII DE ADMITERE:

Specializarea: ARTA ACTORULUI DE TEATRU MUZICAL

PROBA 1:

 - testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;

PROBA a 2-a:

– practic*: Prezentarea unui program individual de către candidat care să îi pună în valoare expresivitatea vocală, corporală, actoricească a acestuia și care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală;

  *se acceptă acompaniament muzical/ritmic live sau pe suport electronic;

 Media de absolvire a studiilor de licenţă: – pondere 30% din nota finală.